Βασίλισσα Μαργαρίτα

Δανία: Η βασίλισσα έγινε 80 ετών

Δανία: Η βασίλισσα έγινε 80 ετών

Αλλά η πανδημία ακύρωσε τις εορταστικές εκδηλώσεις