Βεβαίωση γιατρού

Οι βεβαιώσεις υγείας, οι αθλητές και η κοροϊδία

Οι βεβαιώσεις υγείας, οι αθλητές και η κοροϊδία

Σε τι εξυπηρετεί και διασφαλίζει αυτό το πιστοποιητικό;