Βερμπαλισμός

Πραγματισμός μετά τον βερμπαλισμό

Πραγματισμός μετά τον βερμπαλισμό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βαθμολογείται ικανοποιητικά με κριτήριο ότι είναι πρωθυπουργός, αλλά για τις επιδόσεις του.