Βιο-ανίχνευση

Ερευνητές θα εξετάσουν αν σκύλοι έχουν την ικανότητα να ανιχνεύσουν την Covid-19

Ερευνητές θα εξετάσουν αν σκύλοι έχουν την ικανότητα να ανιχνεύσουν την Covid-19

Σκύλοι βιο-ανίχνευσης εντοπίζουν ήδη κάποιες μορφές καρκίνων