Βιοϊατρική

Η υγειονομική περίθαλψη έχει επείγουσα ανάγκη από ‘data literate’ επαγγελματίες

Η υγειονομική περίθαλψη έχει επείγουσα ανάγκη από ‘data literate’ επαγγελματίες

Η εργασία στον τομέα της υγείας απαιτεί δεξιότητες ΑΙ: Η βιοϊατρική, η ανάλυση δεδομένων και οι βασικές αρχές της γονιδιωματικής θα είναι κρίσιμης σημασίας