Βιολογική Ηλικία

Μακροζωία: Δεν την καθορίζει η ηλικία

Μακροζωία: Δεν την καθορίζει η ηλικία

Πέρα από την ηλικία που αναγράφεται στην ταυτότητά μας υπάρχει και η βιολογική ηλικία η οποία κρύβει πολλές πληροφορίες για την υγεία και την μακροζωία