Βιολογικό

Πρώτη στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης η Γεωργία Κοκολάκη

Πρώτη στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης η Γεωργία Κοκολάκη

Με 17.950 έκοψε πρώτη το νήμα των εισαχθέντων