Βιολογικός Καθαρισμός

Λειτουργεί ξανά ο Βιολογικός της Γέργερης

Λειτουργεί ξανά ο Βιολογικός της Γέργερης

Οι απαραίτητες εργασίες για την επαναλειτουργία του Βιολογικού χρηματοδοτήθηκαν από έσοδα του Δήμου.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ