Βιομηχανία Τροφίμων

ΕΦΕΤ: Οδηγός για τη Βιομηχανία Τροφίμων την εποχή του Covid-19

ΕΦΕΤ: Οδηγός για τη Βιομηχανία Τροφίμων την εποχή του Covid-19

Ο ΕΦΕΤ θα επικαιροποιεί αμφότερα τα κείμενα όποτε κρίνεται αναγκαίο με βάση τα νεώτερα δεδομένα.