Βιομηχανικά Πάρκα

Γ. Οικονόμου: Νέα Βιομηχανικά Πάρκα ύψους 63 εκατ. ευρώ

Γ. Οικονόμου: Νέα Βιομηχανικά Πάρκα ύψους 63 εκατ. ευρώ

Που στοχεύει η δράση