Βιώσιμες Μεταφορές

Έρευνα για τις βιώσιμες μεταφορές και την κυκλοφορία στο Ρέθυμνο

Έρευνα για τις βιώσιμες μεταφορές και την κυκλοφορία στο Ρέθυμνο

Διεξάγεται τηλεφωνικά από τον Δήμο Ρεθύμνης και το Πολυτεχνείο Κρήτης