Βιώσιμη Διαχείριση

Καθαρότερες παραλίες χωρίς πλαστικό

Καθαρότερες παραλίες χωρίς πλαστικό

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας, Δήμων και ξενοδόχων