Βιώσιμη Πόλη

Συνάντηση του Δημάρχου Ιεράπετρας με το Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη»

Συνάντηση του Δημάρχου Ιεράπετρας με το Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη»

Στο επίκεντρο της συνάντησης η συνεργασία του Δήμου με το δίκτυο πόλεων