Βοηθός φαρμακοποιού

Ακυρώνονται οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης άσκησης Βοηθού Φαρμακείου

Ακυρώνονται οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης άσκησης Βοηθού Φαρμακείου

Πρόκειται για τις εξετάσεις Ιουνίου 2020