Βωμός

Κάνναβη στις τελετουργίες των αρχαίων Ισραηλιτών

Κάνναβη στις τελετουργίες των αρχαίων Ισραηλιτών

Κάνναβη που ανακαλύφθηκε σε ιερό ηλικίας 3.000 ετών υποδεικνύει πως οι αρχαίοι Ισραηλίτες τη χρησιμοποιούσαν στις τελετουργίες τους