Βουλισμένο Αλώνι

Στο Βουλισμένο Αλώνι μέλη του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη

Στο Βουλισμένο Αλώνι μέλη του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη

Μέλη τη ομάδας εφήβων «ανέβηκαν» στο Βουλισμένο Αλώνι με ένα διαφορετικό τρόπο με την καθοδήγηση και την εκπαίδευση της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης