Βραχυχρόνια Μίσθωση

ΠΟΞ: Ξεπερασμένες οι ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση

ΠΟΞ: Ξεπερασμένες οι ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση

"Απώτερος στόχος όλων θα πρέπει να είναι η ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας" αναφέρει ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιάννης Χατζής

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ