Δανειακή Σύμβαση

Αλλαγή του δικτύου νερού στις Γούρνες

Αλλαγή του δικτύου νερού στις Γούρνες

Υπογραφή δανειακής σύμβασης για αντικατάσταση του δικτύου διανομής ύδατος στον οικισμό Γουρνών