Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών

ΙΑΤΑ: Το 2024 θα επανέλθει η παγκόσμια αεροπορική κίνηση

ΙΑΤΑ: Το 2024 θα επανέλθει η παγκόσμια αεροπορική κίνηση

Δραματική πρόβλεψη από τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών