Δικαστήριο

Κληρονόμοι εκμισθωτή και συνέχιση της εκμίσθωσης

Κληρονόμοι εκμισθωτή και συνέχιση της εκμίσθωσης

Στην εξεταζόμενη περίπτωση  οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος εκμισθωτή είναι οι ενάγοντες.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ