Δήμος Αμαρίου

Υποβολή πρότασης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Αμαρίου

Υποβολή πρότασης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Αμαρίου

Η πρόταση αφορά σε προϋπολογισμό 210.000 ευρώ και υποβλήθηκε στην ανοικτή πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ