Δήμος Ρεθύμνης

Στον Δήμο Ρεθύμνης ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ

Στον Δήμο Ρεθύμνης ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η νέα τιμολογιακή πολιτική του Ε.Σ.Δ.Α.Κ για τους Δήμους - Μέλη του στην Περιφερειακή Ενότητα

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ