Δημοτικές Παρατάξεις

Ζητούν την ακύρωση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για την σύσταση της εταιρείας ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΕ

Ζητούν την ακύρωση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για την σύσταση της εταιρείας ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΕ

Οι πέντε παρατάξεις της αντιπολίτευσης κατέθεσαν προσφυγή στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ