Δημοτικός Προϋπολογισμός

Ηράκλειο 3.7.5: "Προχειρότητα και έλλειψη σχεδίου από τη δημοτική αρχή"

Ηράκλειο 3.7.5: "Προχειρότητα και έλλειψη σχεδίου από τη δημοτική αρχή"

Ανακοίνωση με αφορμή τις αναμορφώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού