Διωγμός

Ο διωγμός των βιβλίων επί Χούντας

Ο διωγμός των βιβλίων επί Χούντας

Η απαγόρευση κυκλοφορίας βιβλίων και η λογοκρισία δεν είναι κάτι το άγνωστο ή το πρωτοφανές από δικτατορικά, ανελεύθερα, απολυταρχικά και με κοινοβουλευτικό μανδύα αυταρχικά καθεστώτα, αλλά και από την εκκλησία.