Διώρυγα Κορίνθου

Διώρυγα Κορίνθου: Η ιδέα γεννήθηκε το 602 π.Χ., τα εγκαίνια έγιναν το 1893 μ.Χ.

Διώρυγα Κορίνθου: Η ιδέα γεννήθηκε το 602 π.Χ., τα εγκαίνια έγιναν το 1893 μ.Χ.

Κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1880-1893, έργο του Έλληνα μηχανικού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ