Δωρεές

Εμπλουτίζεται με δωρεές η Δημοτική Πινακοθήκη του Ηρακλείου

Εμπλουτίζεται με δωρεές η Δημοτική Πινακοθήκη του Ηρακλείου

Τον τελευταίο χρόνο έγιναν δωρεές από ζωγράφους, των οποίων τα έργα φιλοξενήθηκαν στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ