Δωρεές

Νέες δωρεές για την υγειονομική θωράκιση της Κρήτης

Νέες δωρεές για την υγειονομική θωράκιση της Κρήτης

Από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και το Επιμελητήριο, προς την Υγειονομική Περιφέρεια

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ