Δορυφόροι

Ελληνικοί πικοδορυφόροι στο Διάστημα το 2023 και 2024

Ελληνικοί πικοδορυφόροι στο Διάστημα το 2023 και 2024

Οι πικοδορυφόροι αυτοί θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από τον ESA έργου SIDLOC, το οποίο έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό και ταυτοποίηση αντικειμένων στο Διάστημα.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ