ΕΑΤ

Στο πλευρό της μικρομεσαίας επιχείρησης η Παγκρήτια Τράπεζα

Στο πλευρό της μικρομεσαίας επιχείρησης η Παγκρήτια Τράπεζα

Η Παγκρήτια εξάντλησε τον διαθέσιμο όγκο χαρτοφυλακίου δανείων που είχε συμφωνηθεί με την ΕΑΤ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19»

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ