ΕΕΑΕ

Κατατέθηκε η ετήσια έκθεση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

Κατατέθηκε η ετήσια έκθεση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

Στην έκθεση σημειώνεται πως "υπάρχει μία διάσταση που καθιστά την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΑΕ πιο επίκαιρη από ποτέ και αυτή είναι η έννοια της ασφάλειας"