Εκκλησία Κρήτης

Το χρονικό της κουζουλάδας…

Το χρονικό της κουζουλάδας…

Σημείωση: H κουζουλάδα δεν αφορά χαρακτηρισμό για τα πρόσωπα αλλά για τις πράξεις (ακούσιες και εκούσιες).

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ