Εκπαιδευτικές Δράσεις

Σημαντικές εκπαιδευτικές δράσεις από τις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με γερμανικό οργανισμό

Σημαντικές εκπαιδευτικές δράσεις από τις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με γερμανικό οργανισμό

Σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ) πρόκειται να υλοποιήσουν  δύο έργα, τα οποία για πρώτη φορά στην Ελλάδα ανοίγουν νέους δρόμους σταδιοδρομίας στον χώρο της μηχανικής και των κατασκευών.