Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στις σεισμόπληκτες περιοχές του Ηρακλείου

Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στις σεισμόπληκτες περιοχές του Ηρακλείου

Αμέσως μετά την εκδήλωση του σεισμού, την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2021, ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Μονάδας Κρήτης της ΕΑΓΜΕ κ. Γιάννης Μιχαλάκης πραγματοποίησε αυτοψία στις περιοχές του δοκιμαζόμενου Δήμου Μινώα Πεδιάδος