Ελληνική Τάφρος

Αναζητώντας φάλαινες ανοιχτά της Κρήτης

Αναζητώντας φάλαινες ανοιχτά της Κρήτης

Το εμβληματικό πλοίο της Greenpeace, Arctic Sunrise, ξεκινάει έρευνα πεδίου για τα κητώδη της Ελληνικής Τάφρου