Ενακτήρια Εκδήλωση

Με επιτυχία η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου «SUPMed» για τα πλαστικά στον Τουρισμό

Με επιτυχία η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου «SUPMed» για τα πλαστικά στον Τουρισμό

Εναρκτήρια Εκδήλωση του έργου με τίτλο «Reducing the Consumption and Disposal of Single-use Plastics (SUP) in the Tourism Industry in Cyprus, Greece and Malta - 2018-1-0572» και ακρωνύμιο SUPMed, το οποίο χρηματοδοτεί η ΕΕΑ και το Νορβηγικό Ταμείο