Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Ευάγγελος Μπακέλας πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Ευάγγελος Μπακέλας πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ