Έντοκα Γραμμάτια

ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν €812,5 εκατ. από δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων

ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν €812,5 εκατ. από δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων

Έγιναν δεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ - Αρνητικό επιτόκιο -0,41%

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ