Επιδείνωση Καιρού

Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ