Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Ποιοι κινδυνεύουν να δώσουν πίσω την επιστρεπτέα ενίσχυση

Ποιοι κινδυνεύουν να δώσουν πίσω την επιστρεπτέα ενίσχυση

Αφορά σε όσους επαγγελματίες και επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν μέσα στις επόμενες ημέρες τα απαραίτητα δικαιολογητικά

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ