Επιτροπή ισότητας των φύλων

Συγκρότηση Δικτύου Επιτροπών Ισότητας Φύλων των Ερευνητικών Κέντρων & Ινστιτούτων

Συγκρότηση Δικτύου Επιτροπών Ισότητας Φύλων των Ερευνητικών Κέντρων & Ινστιτούτων

Το Δίκτυο αναμένεται να βοηθήσει στην αλληλοενημέρωση, ανταλλαγή καλών πρακτικών, ανάπτυξη συνεργασιών, οργάνωση κοινών εκδηλώσεων και δράσεων και δημιουργία διευρυμένων ομάδων εργασίας σε θέματα της αρμοδιότητας των ΕΙΦ μεταξύ των Φορέων.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ