Ερειπωμένα Σπίτια

Με μεράκι δίνει "ζωή" στα ερείπια

Με μεράκι δίνει "ζωή" στα ερείπια

Παράδειγμα προς μίμηση ο Γιώργος Γαλάνης