Έργα Ανάπλασης

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στα έργα της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στα έργα της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

Ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών καθώς και για το  χρονοδιάγραμμά ολοκλήρωσης τους.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ