Ευρώπη

Συνειδητοποιήσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Συνειδητοποιήσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Τι χρειαζόμαστε τώρα εμείς οι Ευρωπαίοι, οι χώρες μας, τα δημοκρατικά πολιτικά μας συστήματα; Χρειαζόμαστε ένα νέο Μάαστριχτ, πιο θεσμικό και  δημοκρατικά νομιμοποιημένο, συμμετοχικό.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ