Φανουράκης

Ο Γρύπας, το μυθικό τέρας γίνεται το σύμβολο της πόλης του Ηρακλείου…

Ο Γρύπας, το μυθικό τέρας γίνεται το σύμβολο της πόλης του Ηρακλείου…

Ο Γρύπας ήταν μυθικό τέρας με σώμα λιονταριού, κεφάλι και φτερά αετού. Επίσης σε μερικές αναπαραστάσεις του φαίνεται πως έχει και ουρά φιδιού.