Φαρμακείο

Απόκτηση βεβαίωσης βοηθού φαρμακείου

Απόκτηση βεβαίωσης βοηθού φαρμακείου

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία μας, λήγει στις 11-06-2021.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ