Φαρμακευτικές Εταιρείες

Covid-19: Τρεις φαρμακευτικές εταιρείες δηλώνουν ότι δεν θα διαθέσουν το πιθανό εμβόλιό τους σε τιμή κόστους

Covid-19: Τρεις φαρμακευτικές εταιρείες δηλώνουν ότι δεν θα διαθέσουν το πιθανό εμβόλιό τους σε τιμή κόστους

Πολλές εταιρείες έχουν λάβει επιχορηγήσεις ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από την αμερικανική κυβέρνηση ή από άλλες χώρες.