Φέσι

Κάνανε «φτερά» τα λεφτά από τον Τοπικό Οργανισμό!

Κάνανε «φτερά» τα λεφτά από τον Τοπικό Οργανισμό!

Φέσι ... άνευ προηγουμένου!