Φιλιώ Βλάχου

Αδικία σε βάρος των θεραπευτών Ειδικής Αγωγής

Αδικία σε βάρος των θεραπευτών Ειδικής Αγωγής

Αν και αρχικά οι θεραπευτές είχαν ενταχθεί σε όσους επρόκειτο να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, εντάσσονται στο πρόγραμμα επιταγών τηλε-κατάρτισης των 600 ευρώ