Φιλοζωικά Σωματεία

Τα φιλοζωικά σωματεία στις πληγείσες περιοχές αναζητούν βοήθεια

Τα φιλοζωικά σωματεία στις πληγείσες περιοχές αναζητούν βοήθεια

Χαρακτηριστικό είναι ότι σε κτηνοτροφική μονάδα 400 από τα 600 ζώα πνίγηκαν, αν και τα συγκεκριμένα -δυστυχώς- λογίζονται απλώς ως ζωικό κεφάλαιο.