Φλώρος

"Έτοιμοι για τα πάντα"!

"Έτοιμοι για τα πάντα"!

Η πρώτη διαταγή του στρατηγού Φλώρου